Automatisk gennemfakturering

Designa er Danmarks største privatejede køkkenfabrik, med ca. 170 ansatte. Med 50 forhandlere i Danmark og Norge, er det en tidskrævende proces at gennemfakturere manuelt.

Robotic Process Automation - RPA

Gennemfaktureringsprocessen bestod tidligere i følgende:

  • Designa fik en faktura fra en leverandør
  • fakturaen skulle viderefaktureres til kunderne
  • herefter skulle der oprettes salgsordre og indkøbsordre
  • salgsordrende skulle faktureres og indkøbsordrende skulle følgemodtages

Derfor valgte Designa at automatisere en proces for gennemfakturering.

Processen består i følgende:

  • at tage købsfakturaer i PDF af indkomne mails
  • at konvertere købsfakturaer til Excel
  • at oprette indkøbsordre og følgeseddelsmodtage varerne i ERP-systemet
  • at oprette salgsordre og fakturere varerne i ERP-systemet og
  • at maile dokumentationen internt om behandlede fakturaer

Robotten, som håndterer hele processen, behandler p.t. omkring 5.000 fakturaer pr. år.

Tilbagebetalingstiden er på under 1 år.

ERP-system: MS Dynamics C5.

 

Hvis du vil lære mere om hvordan RPA fungere i praksis, kan du se eksempler på hvordan en RPA platform interagere med systemer og hjemmesider her.