Hvad ledere skal vide om automation – Del 1

Automatisering er et kontroversielt emne. I Danmark ligger emnet på den ene side på linje med outsourcing til lavtlønslande, og ses derfor af mange som en trussel mod almindelige medarbejderes job. I Charlie Chaplins Moderne Tider fra 1936 sættes der en tragikomisk ramme omkring både ensidigt gentaget arbejde omkring samlebåndet og frygten for at blive…